Margret Dotter

Hej!
Jag heter Margret

Expert för interkulturell kommunikation mellan Sverige och Tyskland

JAG HJÄLPER DIG ATT NÅ DEN FRAMGÅNG I TYSKLAND SOM DU FÖRTJÄNAR

Margret Dotter --- Jag hjälper dig gärna ---

MEIN CREDO

„Brinn för dina övertygelser Margret! Var ärlig, målmedveten och passionerad. Ge ditt bästa. Var en förebild och inspiration för andra.“

Det här orden präntade min morfar in djupt i mitt hjärta redan när jag var ett litet barn. Jag bär dem alltid med mig.

Det skär i hjärtat när jag ser hur kulturella missförstånd kan leda till att lysande internationella förehavanden inte riktigt kommer igång, förorsakar personalkonflikter, tidsförluster, ökade kostnader eller i värsta fall avbryts i förtid – bara på grund av att man har olika affärskulturer.

Därför ser jag det som min kallelse att hjälpa svenska och tyska företag att undvika kulturella konflikter och att visa på hur mycket man kan vinna genom att sammanföra framgångsrecepten i det båda länderna. Det kommer att medföra en ökad vinstmarginal för båda företagen!

Jag är hemma både i Sverige och i Tyskland och känner mycket väl till hur kulturen i de båda länderna skiljer sig åt. Det gör att jag kan genomföra mina seminarier på ett autentiskt och tillförlitligt sätt.

Mina meriter: :

  • framgångrikt arbete som interkulturell konsult sedan 1996
  • Lektor i svenska vid universitetet i Heidelberg
  • förankring i både svensk och tysk affärskultur
  • finkänsla för de båda ländernas specifika historia, livsstil, mentalitet och tradition samt dess inflytande på den respektive företagskulturen
  • unik internationell karriär
  • mångsidig kulturvetenskaplig högskoleutbildning
  • Ledamot i Heidelbergs kommunfillmäktige i 15 år
  • brett spektrum av ytterligare kulturella och politiska hedersposter
  • Sist men inte minst: mitt personliga engagemang, min kreativitet och organisatoriska talang

DET HÄR ÄR JAG

Margret Dotter

Att balansera mellan olika managementkulturer, det är mitt liv - sedan jag var ung.

Jag har kört över otaliga kulturella stoppskyltar. Utan att ha en aning om det, bröt jag mot en massa oskrivna regler. Jag fick många törnar… och straffades med den smärtsamma känslan av att bli felbedömd och att jag inte kunna göra mig förstådd. Jag KÄNNER TILL hur det är att konfronteras med främmande kulturer, för jag har också varit där.

Allt det här har gjort mig stark. Jag har lärt mig att kreativt hantera problem som uppstår i kontakt med människor med olika kulturell bakgrund. Jag vet hur viktigt och värdefullt det är att med hjärtat inse att det inte bara finns en åsikt som är den rätta, utan flera och likvärdiga åsikter, som var och en har sin egen speciella logik.

Det är min innerliga önskan att få dela med mig av mina erfarenheter till svenska och tyska företag. Jag vill bidra till att minska kulturella konflikter mellan de båda företagskulturerna och öka förutsättningarna för ett professionellt och framgångsrikt agerande utomlands.

ANDRA AKTIVITETER SOM LIGGER MIG VARMT OM HJÄRTAT

I min ryggsäck bär jag med mig en skatt som består av en unik internationell karriär och ett brett spektrum av intressanta befattningar.
Denna mångsidiga och långa erfarenhet har gjort det möjligt för mig att finslipa min metod för förmedling av interkulturell kompetens:

Logo Uni Heidelberg

MAGISTEREXAMEN VID UNIVERSITETET I HEIDELBERG

1981 avlade jag min magisterexamen vid Universitetet i Heidelberg.
Huvudämnen:

• Interkulturell Germanistik och
• Biologi

I sin rekommendation skrev min professor; ”Margret Dotter är en av de bästa studenter som utexaminerats från vårt institut. Hennes vetenskapliga kunskap är imponerande [...] och det är ett stort nöje att arbeta med henne. "

Universitätsvorlesung

20 ÅR LEKTOR I SVENSKA VID UNIVERSITETET I HEIDELBERG

I 20 år ledde jag den svenska sektionen på språklaboratoriet vid Universitetet i Heidelberg.

Under denna tid lyckades jag höja både antalet studerande och vårt lärarteam med det femdubbla.

För mig är det mycket glädjande att se hur kursdeltagarna under sin studietid blir mer och mer entusiastiska och självsäkra i användandet av det svenska språket. De uppskattar särskilt att även få lära sig vilka kulturella koder och interkulturella aspekter som är viktiga för en framgångsrik studievistelse eller praktik i Sverige.

Gemeinde Heidelberg

15 ÅR LEDAMOT I HEIDELBERGS KOMMUNFULLMÄKTIGE

Strävan efter rättvisa är det som driver mitt politiska engagemang.

I tre valperioder (15 år) hade jag äran att vara ledamot i Heidelberg kommunfullmäktige, där jag engagerade mig starkt för att tillvarata medborgarnas intressen, särskilt i beslut som rörde skol-, ungdoms-, integrations-, jämställdhets- och miljöpolitik.

Som enda ledamoten utan tyskt medborgarskap visade jag gärna på hur man framgångsrikt löst liknande problem i Sverige. I flera fall lyckades vi anpassa och omsätta dessa idéer på ett produktivt sätt i Heidelberg.

Bürgerplakette der Stadt Heidelberg

UTMÄRKELSE MED HEIDELBERG STADS MEDBORGARPLAKETT

Motivering till utmärkelsen med Heidelbergs medborgarplakett 2016: ”Som ordförande i Heidelbergs utlänningsråd var Margret en stark förespråkare för tolerans och humanitet. Hon var en engagerad ledamot i Heidelbergs kommunfullmäktige i 15 år sedan 1999. I CDU var hon ordförande för stadsdelsförbundet Handschuhsheim och styrelsemedlem i distriktsstyrelsen sedan 2001. 8 år ledde hon organisationen Europa Union Deutschland i Heidelberg. Som ordförande i Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg engagerar hon sig sedan 1997 på ett imponerande sätt för främjandet av svensk-tyskt kulturutbyte."

Deutsch-Schwedische-Gesellschaft Heidelberg

ORDFÖRANDE I DEUTSCH-SCHWEDISCHE GESELLSCHAFT HEIDELBERG

1997 övertog jag ordförandeskapet i Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg och sedan dess har jag engagerat mig för att aktivt främja kulturutbytet mellan Sverige och Tyskland

Vi ger svenska konstnärer, författare och musiker möjlighet att presentera sin konst inför tysk publik. Denna autentiska kontakt med svensk kultur har alltid fått starkt gensvar i regional media.

För utlandssvenskar är det av stor betydelse att bevara den egna kulturella identiteten. Därför slår vi vakt om vårt svenska kulturarv och lägger stort värde vid det årliga firandet av våra mest folkkära svenska traditioner. www.dsg-hd.de

Margret Dotter mit Königin Sylvia von Schweden

H.M. DROTTNING SILVIA ÖVERTAR BESKYDDARSKAPET FÖR DEUTSCH-SCHWEDISCHE GESELLSCHAFT HEIDELBERG

Under jubileumsåret 1997 erhöll vi den strålande nyheten från Kungliga Slottet i Stockholm att Hennes Majestät Drottning Silvia övertar beskyddarskapet av Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg.

En större ära och en högre uppskattning för vårt arbete med att främja det kulturella utbytet mellan Sverige och Tyskland skulle vi inte kunna ha fått.

Det inspirerar oss till att med ännu större engagemang upprätthålla vårt kulturella arbete som ett medel till att öka den internationella förståelsen

Detta är bara några exempel på olika positioner och verksamheter i mitt liv. Genom dem har jag inte bara lärt mig att anpassa mig till olika kulturer, utan har också förvärvat väldigt mycket som idag kommer mig tillgodo i mina seminarier: teamwork, ledarskap, organisation, interkulturell kompetens, språkkunskaper, förhandlingsförmåga, IT-kunskap, uthållighet, flexibilitet och ansvar.

För många år sedan började det hela med mod, beslutsamhet och en betydande andel nyfikenhet ...

Några av våra nöjda kunder

ABB
Audi
BASF
Europaeische Kommission
Freudenberg
Fuchs
Hankuk University
IKEA
Lufthansa
MAN
Rexroth
Roche Diagnostics
Scania
Universitäts-Klinikum Heidelberg
Volkswagen
ZAPP