Vi erbjuder också våra seminarier som live-utbildning online

Vi optimerar din interkulturella kompetens för Tyskland

--- Vill du veta mer? ---

SKENET BEDRAR. Sett ur kulturell, politisk och ekonomisk synvinkel är Sverige och Tyskland två länder som är rätt så lika varandra. Men när man jobbar ihop märker man ändå rätt så snart att samarbetet inte fungerar riktigt som man förväntat sig.

UTOMLANDS LÄMNAR MAN OFTA ETT HELT ANNAT INTRYCK ÄN MAN AVSER och det gäller i högsta grad för samarbetet mellan Sverige och Tyskland. Ett beteende som i det ena landet anses vara professionellt och förebildligt kan i det andra landet uppfattas på ett helt annat sätt och ge ett negativt intryck istället för ett positivt.

DETTA KAN LÄTT - OCH HELT I ONÖDAN - SKAPA DJUPA MOTSÄTTNINGAR i ett svenskt-tyskt team. Ett samarbete över kulturella gränser är alltid en utmaning som antingen leder till framgång eller till misslyckande.

OM MAN VILL LYCKAS MED SINA AFFÄRSMÄSSIGA FÖRBINDELSER UTOMLANDS så måste man med sitt hjärta förstå att det inte bara finns en utan olika och likvärdiga åsikter, som alla har sin alldeles egna logik. Men det räcker inte att förstå - man måste även respektera andras sätt att tänka, tycka och agera för att sedan kunna rätta sitt beteende därefter.

INTERKULTURELL KOMPETENS är en nödvändig nyckelkvalifikation i globala sammanhang.
VIKING COMMUNICATION FÖRMEDLAR DEN TILL DIG.

TYCKER DU DET ÄR SVÅRT ATT…

 • komma till rätta med den tyska ledarstilen och dess hierarkiska organisationsstruktur?
 • förstå beslutfattningsprocessen och konflikthanteringen inom tyska företag?
 • hantera det som du anser vara en brist på laganda och konsenssökande hos dina tyska kollegor?

SKULLE DU ÄNTLIGEN VILJA...

 • få igång en kommunikation utan störande kulturella missförstånd och därigenom spara en mängd resurser?
 • förbättra samarbetet med dina tyska kollegor?
 • förstå logiken och strategin bakom den tyska affärskulturen?

VÅR EXPERTIS

 • interkulturell kompetens för svensk-tyska affärsförbindelser
 • tysk företagskultur
 • svensk företagskultur
 • förtroendeskapande åtgärder i multikulturella team
 • interkulturell konflikthantering
Viking Seminare

Viking Communication
Intercultural Training

HAR LÖSNINGEN
som säkerställer ditt företags interkulturella kompetens för Tyskland

Precis vad du behöver om du

 • har tyska kolleger, kunder eller leverantörer
 • är projektledare för ett svenskt-tyskt team
 • planerar att expandera till Tyskland
 • eller vill kunna erbjuda en förstklassig kundservice i Tyskland

För att dessa projekt ska lyckas, räcker det inte att du och dina medarbetare har tillräcklig expertis och yrkeserfarenhet. Om ni inte vill äventyra era målsättningar så måste ni även lära er hantera de kommunikationsregler som gäller i tyska företag.

Viking Communication seminarier förmedlar allt du behöver veta för att du ska kunna agera suveränt i Tyskland.

--- Gratis rådgivning ---

En face-toface träning passar perfekt för dig om du

 • planerar att börja arbeta i ett tyskt företag
 • vill förbereda dig för en längre vistelse i Tyskland
 • eller leder ett svenskt-tyskt team eller projekt

Jag kommer att coacha dig personligen och visa dig vad både du och din karriär har att vinna genom interkulturell kompetens..

--- Gratis rådgivning ---

Grattis! Med vår interkulturella träning har du lagt grunden till din yrkesmässiga framgång i Tyskland.

För att uppnå maximalt resultat har Follow-Up seminarier visat sig vara mycket framgångsrika. Där har du möjlighet att få hjälp med att omsätta och befästa det du lärt dig i ditt dagliga arbete. Vi kan även bolla konkreta kulturella problem som kanske finns på din arbetsplats.

p>

Detta exklusiva erbjudande kan du använda dig av när du vill, när du har frågor eller känner att du behöver fräscha upp det vi pratat om i det grundläggande seminariet.

--- Gratis rådgivning ---

Mina
Arbets

metoder

Viking Seminar

Målsättningar för mina seminarier

 • att förmedla finkänsla och respekt för den annorlunda affärskulturen i Tyskland
 • att optimera deltagarnas förutsättningar för att framgångsrikt kunna agera i Tyskland
 • att förmedla kunskap om interkulturell konflikthantering och förtroendebyggande åtgärder
 • att tillhandahålla verktyg för en hållbar gränsöverskridande kommunikation
 • att förtydliga hur vårt eget tänkande och handlande är beroende av den kultur vi är uppvuxna i

Seminarieinnehåll

Seminariemetodik

Gruppstorlek

Seminarieort

Några av våra nöjda kunder

ABB
Audi
BASF
Europaeische Kommission
Freudenberg
Fuchs
Hankuk University
IKEA
Lufthansa
MAN
Rexroth
Roche Diagnostics
Scania
Universitäts-Klinikum Heidelberg
Volkswagen
ZAPP