Därför gav mitt företag namnet
Viking Communication

Wikingerboot

Vikingaeffekten

Mod, nyfikenhet, företagsamhet, lagarbete och de gamla vikingarnas geniala råd till sina köpmän präglar än idag den svenska företagskulturen och ligger till grund för hur vi svenskar agerar och reagerar i internationella sammanhang. Vikingarnas framgångsrecept utgör en liten del av de aspekter som vi behandlar i våra seminarier om hur du kan förbättra ditt svenskt-tyska samarbete.

Det var teamwork av högsta klass som var hemligheten bakom vikingarnas framgångsom handelsmän och upptäcktsresande. Teamwork gjorde att de kunde klara av att vara ute på vilda hav med sina små öppna drakfartyg flera månader i sträck.

På så sätt uppnådde de gamla vikingarna en maximal kooperation.

Vad det gäller nautisk kunskap var vikingarna vida överlägsna alla andra folk och egentligen var det vikingatågen som banade väg för en omfattande och organiserad handel. De hade också samlat på sig en stor erfarenhet och kunskap om hur man bäst kan hävda sig i internationella handelsförbindelser. Det är den kunskapen som senare skulle ligga till grund för den intensiva handeln i Östersjöregionen.

Redan på vikingatiden kände man till komplicerade handelsuttryck som varukontroll, investeringspolitik och finanskoncept. I den didaktiska medeltida skriften ”Konungs Skuggsjá” (Speculum Regale) , ca. 1250 e.Kr. presenterades dessa begrepp i en manual för köpmän på ett enkelt, omtänksamt och skarpsinnigt sätt.
Här är ett par tänkvärdiga exempel:

Vad är visdom?

Gudsfruktan är grunden för kunskap.

Vem kan kalla sig handelsman?

Ofta väljs de bästa männen ut till att bli handelsmän. Men det kommer an på om du vill vara en uppriktig handelsman eller sådan som dem som visserligen kallar sig handelsmän, men i själva verket inte är något annat än lumphandlare och bedragare som idkar handel på ett illvilligt sätt.

Var artig

Var alltid artig och vänlig när du befinner dig på en handelsplats eller någon annanstans. Då kan du vara säker på att vinna goda människors vänskap.

Var måttlig i din prissättning

Sätt ett bra pris på dina varor. Det bör inte vara för högt, snarare ett pris som du anser ligger på en bra medelnivå. Då kommer du inte att betraktas som svindlare.

Lär dig främmande språk

Om du önskar bli fullkommen i lärdom, så lär dig andra språk utöver ditt eget, helst latin och franska - eftersom de språken används mest. Men glöm därför inte bort att vårda ditt eget språk

Bli vän med de mäktiga

Om du befinner dig på en plats där kungen, hans ombud eller andra viktiga representanter är, försök då att vinna deras vänskap.

Var vänlig och utåtriktad

Undvik att vara tungsint, för ett tungsint och surmulet sinne är alltid sjukligt. Sträva hellre efter att alltid vara vänlig och utåtriktad. Var balanserad och aldrig nyckfull.

Styr din tunga

Var noga med vad du säger och du ska veta att detta är ett mycket gott råd. Din tunga kan inte bara förskaffa dig ära utan även vanära. Även om du skulle vara ilsken, prata då inte mycket och aldrig i affekt. Annars kan du förhastat uttala sådana vredesord som du senare skulle vilja köpa tillbaka med guld för att göra dem osagda. Du måste veta att det inte finns någon dygd som är större och starkare än kraften att hålla sin tunga i styr och att hålla sig borta från alla former av fult och vanvördigt tal, pladder och elakt skvaller.

Undvik fylleri och skökor

Det finns fler saker du bör hålla dig borta från, som från djävulen själv: Dessa är fylleri, hasardspel, skökor, träta och slumpspel. Om du inte undviker dessa saker kommer de att leda till stora katastrofer.

Fortsätt alltid att lära dig nya saker

Om du vill att man ska betrakta dig som en klok man måste du alltid komma ihåg att inte låta en enda dag gå förbi utan att du lär dig något nytt som du har användning av. Var inte som dem som anser att det är under deras värdighet att lyssna på och lära sig av andra.

Hur ska man placera sina pengar?

Om du har gjort en stor vinst på dina resor, dela då upp den i tre delar: Investera en tredjedel tillsammans med män som är permanent bosatta på bra handelsplatser, som du anser vara pålitliga och som känner till hur man handel fungerar. Placera de andra två delarna i olika affärsområden. Om du investerar ditt kapital på olika ställen är det osannolikt att du kommer att förlora hela din förmögenhet på en gång.

Var fridsam

Var saktmodig, men inte till den grad att du blir utnyttjad eller att man förebrår dig för att vara feg. Även om nöden skulle tvinga dig till fejd, så överila dig inte att hämnas. Se först och främst till att du kommer att klara av det du tänker göra och att din handling endast träffar dem som förtjänar det.

Några av våra nöjda kunder

ABB
Audi
BASF
Europaeische Kommission
Freudenberg
Fuchs
Hankuk University
IKEA
Lufthansa
MAN
Rexroth
Roche Diagnostics
Scania
Universitäts-Klinikum Heidelberg
Volkswagen
ZAPP